Atbalstītāji:

 

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Definīcija

Šī privātuma politika nosaka, kā “Auto motoru sports”, reģ. nr. 40008101471, turpmāk tekstā – Biedrība, izmanto un aizsargā jebkādu informāciju, kuru Jūs labprātīgi piešķirat Biedrībai, un, kas varētu ļaut tieši vai netieši Jūs identificēt, izmantojot šo vietni.

Biedrība ir apņēmusies nodrošināt, ka Jūsu sniegti personas dati ir aizsargāti. Ja Biedrība lūdz Jums sniegt noteiktu informāciju, ar kuru Biedrība var Jūs identificēt, izmantojot šo vietni, Jūs varat būt pārliecināti, ka Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota tikai saskaņā ar šo paziņojumu par konfidencialitāti.

Biedrība patur tiesības atjaunot informāciju par privātuma politiku un iesaka apmeklēt šo privātuma politiku regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

Kādu informāciju Biedrība ievāc?

Biedrība var apkopot šādu informāciju:
Jūsu vārdu un uzvārdu;
Kontaktinformāciju, tostarp e-pasta adresi, tālruņa numuru;
Citu informāciju, kas attiecas uz Biedrības sniegtajiem pakalpojumiem un organizētajiem pasākumiem.

Kāpēc mēs ievācam informāciju?

Biedrība veic personas datu pieprasīšanu un ievākšanu, lai nodrošinātu Jums kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

Biedrība var sūtīt Jums ziņas elektroniskā formā, lai informētu par pasākumiem un aktualitātēm, ko Biedrība organizē.

Drošība

Biedrība patstāvīgi veic atbilstošus administratīvos, tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu sniegtos personas datus pret nejaušu, nelikumīgu vai neautorizētu iznīcināšanu, pazušanu, labošanu, piekļuvi, atklāšanu vai izmantošanu un citiem pretlikumīgiem izmantošanas veidiem. Vietne var saturēt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Biedrība nekontrolē šo trešo pušu tīmekļa vietnes vai jebkuru šajās vietnēs izvietoto saturu. Kad Jūs pametat Biedrības tīmekļa vietni, Biedrība nevar būt atbildīga par jebkuras Jūsu sniegtās informācijas aizsardzību un privātumu. Jums jārīkojas piesardzīgi un rūpīgi jāizlasa apmeklētās vietnes privātuma politika.

Jūsu personas datu kontrole

Biedrība neizplatīs Jūsu sniegtos personas datus trešajām personām, ja šādu kārtību nenosaka spēkā esošie normatīvie akti.

Nepieciešamības gadījumā Jums ir tiesības jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst personas datus, kas par Jums ir saglabāti. 

Biedrība aicina Jūs sazināties, ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu personas datiem un privātuma politiku.

Jums ir tiesības lūgt Biedrībai rediģēt, dzēst un pieprasīt par Jums esošos personas datus.

Rekvizīti saziņai:

“Auto motoru sports” biedrība,

Reģistrācijas nr. 40008101471,

tālrunis: 29114344

E-pasts: eduards.kalve@gmail.com