Atbalstītāji:

 

 

Izbraukt ar F1 vari arī TU!

25.08.2014

Noteikti esi dzirdējis, ka viens laimīgais Minišosejas dalībnieks 3.septembrī sēdīsies pie F1 bolīda stūres, bet šāda iespēja ir arī TEV! F1 pieredze ir pakalpojums ko izmēģināt varī arī TU!

Un tas galīgi nemaksā dārgi, ir 2 programmas: 1900 EUR vai 2500 EUR.

Ja vēlies piedalīties, brīvas ir tikai pēdējās 10 vietas, zvani Andrim Štālam: 29210041.

Lūk sīkāks info:

FORMULA1 RACING EXPERIENCE - AUTO24 RING

September 2, 3 & 4, 2014

Day-schedule of your unforgettable driving expеrience

08.30 Meeting at the Auto24 Ring, registration of the participants
08:50 Breakfast
09:30 Introduction to the track by minibus.
09:50 Theory lesson and introduction to Renault racing cars by Johan Rajamaki /Marko Asmer/ Karline Stala
10:45 Driving full-length laps in Renault cars on the ring (2X15 min/ person) 
13:00 Lunch
13:45 Driving Renault cars on Hungaroring (2X15 min/ person) 
14:45 Breefing, instruсtions of the F-1 cars (Johans Rajamaki, Marko Asmer, Karlīne Štāla)
15:30 Driving Formula 1 car (5 laps)
18.30 Dinner and presentation of the Certificates.

 

Jūsu neaizmirstamā piedzīvojuma dienas kārtība

08:30 Dalībnieku ierašanās Auto24 ring
08:30 Dalībnieku reģistrācija 
08:50 Brokastis 
09:30 Iepazīšanās ar trasi 
09:50 Teorētiskā apmācība un iepazīšanās ar Formula Renault (Johan Rajamaki / Marko Asmer/Karlīne Štāla)
10:45 Braucieni trasē ar Formula Renault 2.0 (2x15min katram dalībniekam.) 
13:00 Pusdienas 
13:45 Braucienu ar Formula Renault 2.0 turpinājums
14:45 BAR Honda F1 sacīkšu automašīnas demonstrācija (Johans Rajamaki, Marko Asmer, Karlīne Štāla) 
15:30 Braucieni trasē ar F1 auto (katrs dalībnieks veic 5 apļus) 
18:30 Dienas noslēguma vakariņas un sertifikātu izsniegšana

 

Разпорядок дня вашего незабываемого приключения

08:30 Прибытие участников в Аuto24 ring
08:30 Регистрация участников 
08:50 Завтрак 
09:30 Ознакомление с трассой в микроавтобусе
09:50 теоретическое обучение и ознакомление с ФормулойRenault (Йохан Раямяки / Марко Асмер / Карлие Штала) 
10:45 Заезды на рассе с Формулой Renault 2.0 (2x15мин каждому участнику.) 
13:00 Обед 
13:45 Продолжение заездов на Формуле Renault 
14:45 Инструктеж и демонстрация формулы BAR Honda F1 (Йохан Раямяки/ Марко Асмер / Карлие Штала) 
15:30 Заезды по трассе на F1 автомобиле (каждый усастник- 5 кругов)
18:30 Заклюячем день с ужином и и выдачей сертификата

Participation/driving is at your own risk.

Coniditions for the participation: At least two years of driving experience and ownership of category
B driving license.

http://www.rajamakiracing.com/en/f1event/auto24ring